تست هوش سال ۱۹۷۸

 تست هوش ریاضی

 

به دنبال سالی می گردیم که مجموع دو رقم اول آن با دو رقم آخر آن، به دو رقم وسط بیانجامد. سال ۱۹۷۸ را در نظر بگیرید. این عدد به شکلی است که اگر دو رقم اول آن (۱۹) را با دو رقم آخر آن (۷۸) جمع کنیم، به دو رقم وسط (۹۷) خواهیم رسید. (۹۷=۷۸+۱۹)

 

آیا می توانید بگویید در چه سالی پس از ۱۹۷۸ دوباره به چنین خاصیتی برمی خوریم؟

 

ببینید قبل از اینکه بخواهید به سراغ فرمول و حل ریاضی آن بروید می توانید بصورت ذهنی آن را حل کنید؟

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

 

پاسخ تست هوش سال ۱۹۷۸ :

سال ۲۳۰۷

اگر به دنبال حل ریاضی این سؤال هستید:

سالی که به دنبال آن هستیم به صورت زیر نوشته می شود:

abcd=1000a + 100b + 10c +d

۱۰a + b + 10c +d = 10b + c => 10a + d = 9(b-c)

 

با کمی دقت متوجه می شویم که تا قبل از سال ۲۰۰۰ چنین عددی وجود نخواهد داشت (a=1). (چرا؟)

حال a=2 را در نظر می گیریم، با توجه به اینکه  ۱۰a + d باید مضربی از ۹ باشد، یعنی ۱۰a + d) % 9 = 0) پس باتوجه به اینکه a=2، رقم d هم باید ۷ باشد:

a=2     d=7

بدست آوردن b و c هم که دیگر بسیار آسان است:

(b,c)=(3,0), (4,1), (5,2), (6,3), (7,4), (8,5), (9,6)

پاسخ مورد نظر ما کوچکترین جواب ممکن است:

b=3   c=0

و البته ما سالهای بعدی را هم در هزاره سوم بدست آورده ایم:

۲۴۱۷

۲۵۲۷

۲۶۳۷

۲۷۴۷

۲۸۵۷

۲۹۶۷

 

منبع:ihoosh.ir

نمایش
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *