سنگ نگاره فتحعلی شاه

سنگ نگاره فتحعلی شاه  

تهران – ری شهر ری
سنگ نگاره فتحعلی شاه یا نقش برجسته چشمه علی واقع در چشمه علی شهرری یکی از کتیبه های فتحعلی شاه قاجار است که به دستور او احداث شده است، این کتیبه بر روی دیواره چشمه علی قرار دارد. این چشمه در شمال شهرری و در کنار پارک چشمه علی و زیر باروی ری قرار دارد. فتحعلی شاه که زمان پیش از پادشاهی خویش را در شیراز گذرانده بود، با دیدن نقش برجسته های آن دیار، سه نفر به نام های حجارباشی، نقاش باشی و معمارباشی را مسئول ساخت این کتیبه به همراه کتیبه ای مشابه، در تنگه واشی فیروزکوه کرد .
سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۳۹۷۸-همگردی سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۴۳۶۲-همگردی سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۴۳۶۳-همگردی سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۴۳۶۴-همگردی سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۴۳۶۵-همگردی سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۴۳۶۶-همگردی سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۴۳۶۷-همگردی سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۴۳۶۸-همگردی سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۴۳۶۹-همگردی سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۴۳۷۰-همگردی سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۴۳۷۱-همگردی سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۴۳۷۲-همگردی سنگ-نگاره-فتحعلی-شاه-۸۴۳۷۳-همگردی
منبع: همگردی

نمایش

  • 6
  • 7
  • 8
  • 6
  • 8
  • 7

    Score
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *